Uniwersalny licznik impulsów - Brak wyjścia Zobacz większe

Licznik impulsów - Bez wyjść sterujących

0000-0130

Nowy produkt

licznik uniwersalny z funkcją dozownika, 2 wejścia impulsowe liczące, 1 wejście o programowalnej funkcji, 1 wejście zerujące

Więcej szczegółów

Więcej informacji

SLIK-73 - Uniwersalny licznik impulsów bez wyjść sterujących

Licznik SLIK-73 wyposażony jest w dwa niezależne wejścia liczące, które mogą pracować w różnych konfiguracjach.
Dodatkowe wejście o programowanej funkcji umożliwia zmianę kierunku zliczania lub zatrzymanie zliczania, licznik wyposażony jest w niezależne wejście kasujące.

Przykładowa aplikacja: pomiar długości kabla, drutu, liny.

  Karta katalogowa

Zasilanie:19V ÷ 50V DC; 16V ÷ 35V AC lub 85 ÷ 260V AC/DC, wszystkie separowane
Pobór mocy:dla zasilania 85 ÷ 260V AC/DC i 16V ÷ 35V AC: max. 4,5 VA; dla zasilania 19V ÷ 50V DC: max. 4,5 W
Wyświetlacz: LED, czerwony, 6 x 9 mm
Wejścia:

impulsowe, izolowane galwanicznie:

 - wejścia A i B - liczące (tryb postępowo-rewersyjny i kwadraturowy)

 - wejście C - programowalne

 - wejście D - zerowanie licznika

 - COM - wspólne

Poziomy wejściowe: stan niski 0 V ÷ 1 V stan wysoki 10 V ÷ 30 V
Max częstotliwość wejściowa:elektroniczne 10 kHz / 5 kHz (dla kwadratury) stykowe max. 90 Hz (nastawny filtr)
Zakres wskazań:od -99999 do 999999
Wyjście: Brak
Wyjście zasilania przetworników: 24V DC +5% -10% / max.100 mA, stabilizowane, nieizolowane od interfejsu RS-485
Interfejs komunikacyjny:RS-485, 1200 ÷ 115200 bit/s, 8N1 oraz 8N2, Modbus RTU, nieizolowany od wyjścia zasilania przetworników
Pamięć danych:nieulotna typu EEPROM
Temp. pracy:0°C ÷ +50°C
Temp. składowania:-10°C ÷ +70°C
Stopień ochrony:IP 65 (front), dostępna dodatkowa ramka IP 65 uszczelniająca wycięcie w panelu; IP 20 (obudowa i zaciski podłączeniowe)
Obudowa: tablicowa
Materiał obudowy:NORYL - GFN2S E1 Wymiary obudowy: 72 x 36 x 97 mm
Wymiary otworu montażowego:66,5 x 32,5 mm
Głębokość montażowa:min. 102 mm
Grubość płyty tablicy:max. 5 mm